Forlaget Solvang

Husmandsliv i 100 år

Gunnar Solvang: Husmandsliv i 100 år

100 kr. plus fragt

Gunnar Solvang: Husmandsliv i 100 år - bagside

 

Husmandsliv i 100 år - Rønhave-kolonien på Als 1925-2025 fortæller om udviklingen i det lille lokalsamfund på Kær Halvø nord for Sønderborg. Beskriver udstykningen af husmandsbrugene fra den gamle herregård Rønhave i 1925 og 100 år frem, hvor de oprindelige små landbrug i dag er nedlagt, jorden sammenlagt til større brugsenheder og de nye ikke-landbrugere har overtaget husmandsstederne som bolig. En udvikling fra pionerårene over generationsskifte, landbrugets afvikling, genhusning af byboere som prioriterer de landlige omgivelser og indgår i nye netværksmønstre. Desuden behandles kort planlægning og bevaring af det fremtidige kulturlandskab, der i dag indgår som del af et udpeget “nationalt kulturmiljø”. Hæftet, 52 sider. Rigt illustreret.

 

Tilbage

Bestilling af bøger

Send en mail til:
forlagetsolvang@outlook.com